LDP - Democratic Alliance. 14 senators: "Immediately a deal for the progressive pole"

PDS - Demokratsko zavezništvo. 14 senatorjev PDS: "Takoj pakt za progresistični pol”

Roma 06 . 08 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

The signatories (...) invite the Quercia political party and "Alleanza" to resume dialogue, or rather "to move beyond dialogue, immediately declaring itself in favour of a fundamental political pact based on four options". It is the constitution of a progressive pole open in the center and on the left: an electoral sign with a transparent path for the choice of common candidates; from the fast election of the prime minister to a clear majority; of a common program for a reform of the state in a federalist and solidarity way.

slo

Podpisniki (...) vabijo stranko PDS in Demokratsko zavezništvo k ponovni vzpostavitvi dialoga, še več, “preseči dialog in se takoj odločiti za politični pakt, ki naj temelji na štirih opcijah". Gre za ustanovitev progresističnega pola, odprtega za politično sredino in levico, za volilni kartel s prozornim načinom izbire skupnih kandidatov, za neposredno izvolitev premierja, povezanega z jasno večino, in za skupni program za reformo države v federalističnem in solidarističnem smislu.

Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina moving against the tide of the PDS’ guidelines

Bratina v nasprotju s smernicami PDS

Bratina moving against the tide of the PDS’ guidelines

Roma 12 . 11 . 1993
Democratic alliance. Today the convention in Rome:

Demokratsko zavezništvo. Danes skupščina v Rimu: "Smo proti legam in nomenklaturi”

Democratic alliance. Today the convention in Rome: "We're against the Leghe and against the nomenclature"

Roma 17 . 10 . 1992

scroll

down