Akcije | Actions

Levica pomeni delati za človeštvo

Left party means working for humanity

Trieste 14 . 04 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

slo

Današnja levica mora resno razmišljati torej predvsem o vprašanju identitet, o posledicah terciarne revolucije in o well-fare state. Pri tem nimam v mislih “well-fare state” ekskluzivnega, klasičnega državnega izvora, temveč mislim na razmere, ki ljudem zagotavljajo preživetje. Če namreč to ni zagotovljeno, mora v družbi nujno priti do deviacij, kot so organiziran kriminal in podobno.

- Primorski dnevnik

eng

Today's left party must seriously reflect, in particular, on the identity matter, on the consequences of the tertiary revolution and on the welfare state. I am not talking about the welfare state in its classic and exclusive sense, but in a way that could guarantee people's survival. If this is not guaranteed, in fact, society must necessarily get to shortcuts such as organised crime.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
What is today left-wing? First and foremost, honesty.

Kaj je danes levičarsko? Predvsem poštenost

What is today left-wing? First and foremost, honesty.

Gorizia 06 . 03 . 1992
What is the role of the left party in the Europe of the people

Kakšna je vloga levice v Evropi narodov

What is the role of the left party in the Europe of the people

Trieste 24 . 07 . 1991