Akcije | Actions

The left democratic party summons in Gorizia the left "Yugoslav" parties

PDS vabi v Gorico levičarske stranke “Jugoslavije”

Gorizia 31 . 05 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

The inititive was organised by the international department of the Pds: a meeting between the left wing parties of the former Jugoslavian Republics and several of the socialist and socialdemocratic forces of Western Europe. The first goal of this meeting is to remember and shed light on the dialectics that, despite the nationalistic autoritarianisms, still exist and can play a part in finding a solution to the conflict without awarding the "fascism" - as the Pds senator Bratina called it - of ethnic cleansing.

slo

Pobuda mednarodnega oddelka PDS za srečanje med levimi političnimi formacijami iz republik nekdanje Jugoslavije in številnimi socialističnimi in socialdemokratskimi skupinami iz zahodne Evrope je imela za prvi cilj obuditi dialektiko, ki je obstaja kljub nacionalističnim avtoritarizmom in bi lahko imela svojo težo pri iskanju rešitve za konflikt. V tem okviru je treba preprečiti priznavanje “fašizma” etničnega čiščenja, kot ga je opredelil senator PDS Bratina.

Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
What is the role of the left party in the Europe of the people

Kakšna je vloga levice v Evropi narodov

What is the role of the left party in the Europe of the people

Trieste 24 . 07 . 1991
Bratina urges a peace conference for the Balcan states

Bratina se zavzema za mirovno konferenco za ves Balkan

Bratina urges a peace conference for the Balcan states

Roma 07 . 05 . 1995