vizije | Visions

Kakšna je vloga levice v Evropi narodov

What is the role of the left party in the Europe of the people

Trieste 24 . 07 . 1991

POVZETEK | EXCERPT

slo

Bratina je rekel, da so si mnogi želeli padec berlinskega zidu, na tihem pa so upali, da se to ne bo nikoli zgodilo. Tako so upali mnogi komunisti, a tudi mnogi njihovi nasprotniki.

- Primorski dnevnik

eng

Bratina said that many wanted the fall of the Berlin Wall, yet in silence they hoped that this would never happen. Many communists hoped, but also many of his opponents.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina moving against the tide of the PDS’ guidelines

Bratina v nasprotju s smernicami PDS

Bratina moving against the tide of the PDS’ guidelines

Roma 12 . 11 . 1993
What is today left-wing? First and foremost, honesty.

Kaj je danes levičarsko? Predvsem poštenost

What is today left-wing? First and foremost, honesty.

Gorizia 06 . 03 . 1992