Akcije | Actions

Kaj je danes levičarsko? Predvsem poštenost

What is today left-wing? First and foremost, honesty.

Gorizia 06 . 03 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

slo

Ima smisel razlikovati med progresivnim in konservativnim, ko poskušajo nekoč komunistične stranke – razen redkih izjem – z besednim in političnim liftingom spremeniti svoj obraz in se preleviti v socialdemokratske?

- Primorski dnevnik

eng

Is there any sense in differentiating between the progressive and the conservative when former communist parties – with rare exceptions – try to change their face with verbal and political lifting and transform into social democratic parties?

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina moving against the tide of the PDS’ guidelines

Bratina v nasprotju s smernicami PDS

Bratina moving against the tide of the PDS’ guidelines

Roma 12 . 11 . 1993
The Gorizia's Left Democratic Party confirmed Darko Bratina as a candidate in the Senate elections

Goriška DSL potrdila kandidaturo Darka Bratine na volitvah za senat

The Gorizia's Left Democratic Party confirmed Darko Bratina as a candidate in the Senate elections

Gorizia 31 . 01 . 1992