Strasti | Passions

Italy and Slovenia are dealing again

Italija in Slovenija se spet pogajata

Roma 28 . 10 . 1994

POVZETEK | EXCERPT

eng

A motion was presented to the Senate that commits the government to resume dialogue with Slovenia "as soon as possible" and to affirm that "Italy does not place conditions to the beginning of negotiations for Slovenia to be part of the European Union". The motion, whose first signatory is the progressive Senator Darko Bratina, was also signed by representatives of all groups, with the exception of the National Alliance.

slo

V senatu je bila vložena resolucija, ki vlado zavezuje za ponovno čim prejšnjo vzpostavitev dialoga s Slovenijo in za zagotovitev, da "Italija ne postavlja pogojev za začetek pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko unijo". Resolucijo, katere prvi podpisnik je bil progresit Darko Bratina, so podpisali predstavniki vseh skupin razen desničarske stranke Alleanza Nazionale.

Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina to Agnelli: ‘rethink’ the border?”

Bratina Agnellijevi: «premisliti» mejo?

Bratina to Agnelli: ‘rethink’ the border?”

Gorizia 07 . 05 . 1995
Goodbye border - but there is Europe

Zbogom meja, a tukaj je Evropa

Goodbye border - but there is Europe

Gorizia 21 . 03 . 1994