vizije | Visions

Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Ključna vloga Gorice v Evropi povezovanja

Gorizia 03 . 03 . 1997

POVZETEK | EXCERPT

eng

Darko Bratina’s role is discussed in relation to his work as supervisor for 13 draft laws for the ratification of agreements with 13 Eastern European countries. Analogies between Friuli Venezia Giulia and other Eastern European countries. Focus on the importance of the institutions for international education in the Julian area.

- Il Piccolo

slo

Beseda teče o vlogi Darka Bratine kot poročevalca za 13 zakonskih predlogov za ratifikacijo sporazumov s 13 državami vzhodne Evrope. Vzporednice med Furlanijo - Julijsko krajino in drugimi vzhodnoevropskimi deželami. Posebno pozornost namenja senator mednarodnim izobraževalnim zavodom v julijskem prostoru. 

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Away from the edges, we consciously enter the center of Europe

Ven iz obrobja, zavestno stopimo v središče Evrope

Away from the edges, we consciously enter the center of Europe

Trieste 20 . 03 . 1994
The north-east claims services and infrastructures

Severovzhod terja storitve in infrastrukture

The north-east claims services and infrastructures

Gorizia 13 . 03 . 1996