vizije | Visions

Goodbye border - but there is Europe

Zbogom meja, a tukaj je Evropa

Gorizia 21 . 03 . 1994

POVZETEK | EXCERPT

eng

Darko Bratina’s speech delivered in Gorizia as candidate to the Senate, where he inserts the eastern regions of Friuli Venezia Giulia in a wider context, the European one. The aim is that of avoiding marginality and creating a new future role for the Julian area.

- Il Piccolo

slo

Govor Darka Bratine v Gorici kot kandidata za senat, ko se je zavzemal za vzhodna območja Furlanije-Julijske krajine v širšem, evropskem okviru. Njegov cilj je bil odprava obrobnosti in vzpostavitev neke nove vloge za prihodnost julijskega prostora.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
The Bratina - shock

Bratina šok

The Bratina - shock

Gorizia 09 . 04 . 1992
The north-east claims services and infrastructures

Severovzhod terja storitve in infrastrukture

The north-east claims services and infrastructures

Gorizia 13 . 03 . 1996