Akcije | Actions

Delegacijo italijanskega parlamenta bo vodil Darko Bratina

The delegation of the Italian parliament will be led by Darko Bratina

Trieste 04 . 08 . 1995

POVZETEK | EXCERPT

slo

Goriški senator Darko Bratina je bil včeraj imenovan za predsednika italijanske delegacije v okviru Srednjeevropske pobude (bivša Pentagonala), ki poleg Italije združuje Slovenijo, Hrvaško, Bosno, Makedonijo, Češko, Slovaško, Madžarsko, Avstrijo in Poljsko.

- Primorski dnevnik

eng

The Senator from Gorizia Darko Bratina was appointed yesterday as president of the Italian delegation within the Central European Initiative (ex Pentagonal), which in addition to Italy brings together Slovenia, Croatia, Bosnia, Macedonia, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria and Poland.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
The Gorizia's Left Democratic Party confirmed Darko Bratina as a candidate in the Senate elections

Goriška DSL potrdila kandidaturo Darka Bratine na volitvah za senat

The Gorizia's Left Democratic Party confirmed Darko Bratina as a candidate in the Senate elections

Gorizia 31 . 01 . 1992
This is senator Darko Bratina

Predstavljamo senatorja Darka Bratino

This is senator Darko Bratina

Gorizia 08 . 04 . 1992

scroll

down