vizije | Visions

Darko Bratina: Project dialogue

Darko Bratina: Project za dialog

Gorizia 27 . 09 . 2002

POVZETEK | EXCERPT

eng

The publication collects the contributions for the conference that the Provincial Administration of Gorizia in collaboration with the Darko Bratina Association, the Protocol of Collaboration / Cross-border Agreement and the Gramsci Institute of Friuli Venezia Giulia, devoted September 27, 2002 to the personality of Darko Bratina, a great intellectual “on the border”, sociologist, film critic and politician.

slo

V publikaciji so zbrani prispevki na konferenci, ki jih je Pokrajinska uprava Gorica v sodelovanju z združenjem Darko Bratina, Protokolom o sodelovanju / čezmejnim sporazumom in Gramscijevim inštitutom iz Furlanije Julijske krajine želela 27. septembra 2002 posvetiti osebnosti Darko Bratina, velik "obmejni" intelektualec, sociolog, filmski kritik in politik.

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Knowledge Culture Identity

Znanje Kultura Istovetnost

Knowledge Culture Identity

Trieste 01 . 12 . 1994
Bratina: adversities encourage me

Bratina: ovire me spodbujajo

Bratina: adversities encourage me

Gorizia 18 . 04 . 1994