vizije | Visions

A city in the heart

Mesto v srcu

Gorizia 21 . 07 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

Parliamentarian Darko Bratina brings Gorizia to Rome thanks to a series of motions collected in an interview. For the capital of the Isonzo province, he wishes a strengthening of the infrastructures and of the existing context for exchange and integration. New “touristic and cultural furniture” is needed to enhance its history.

- Il Piccolo

slo

Parlamentarec Darko Bratina ponese Gorico v Rim z vrsto odprtih vprašanj, navedenih v pogovoru. Za mesto ob Soči si želi okrepitve infrastruktur in obstoječih izmenjav in integracije. Za ovrednotenje goriške preteklosti je po njegovih besedah potrebna “turistično-kulturna oprema”.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina, fighting for the Isonzo region

Bratina, boj za Posočje

Bratina, fighting for the Isonzo region

Gorizia 14 . 04 . 1992
Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Ključna vloga Gorice v Evropi povezovanja

Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Gorizia 03 . 03 . 1997