Turin

(1)

Torino

V Turinu se je Bratina začel poklicno ukvarjati s sociologijo. Poučeval je na šoli za industrijsko upravljanje, sodeloval s Skladom Agnelli in pri Projektu Valletta za usposabljanje podjetnikov. Vse do leta 1973 je sodeloval z Raziskovalnim centrom za podjetništvo in razvoj (Centro di Ricerche sull’Impresa e lo Sviluppo - CeRIS) ter z Državnim raziskovalnim centrom (Centro nazionale di ricerca - CNR.). Leta 1967 je postal asistent za industrijsko psihologijo na Univerzi v Turinu. Leto zatem so ga imenovali za profesorja sociologije dela, nato pa še profesor splošne sociologije.

Here Bratina improves his professionalism as a sociologist. He works at the School of Industrial Administration, collaborates with the Agnelli Foundation and the Valletta Project, dedicated to the education of businessmen. Until 1973 he carried out research activities at the Centre for Research on Enterprise and Development (CeRIS) and at the CNR. In 1967 he was assistant professor of Industrial Psychology at the University of Turin and the following year he becomes professor of Sociology of Work and then of General Sociology.

Mesta Darka Bratine

Darko's cities

Galerija

Gallery

scroll

down