Trento

(1)

Trento

Ko je Bratina leta 1969 izvedel za novoustanovljeno Fakulteto za sociologijo v Trentu, je opustil študij inženirstva in se vpisal na sociologijo. Študij je zaključil leta 1968 z diplomsko nalogo o etničnih manjšinah. V Trentu je ustanovil mestni filmski krožek in sodeloval z raznimi časopisi. Več let je bil dopisnik dnevnika L’Adige, za katerega je poročal z različnih filmskih festivalov. Za ta časopis je tudi pisal ocene televizijskih oddaj, ki so jih takrat predvajali na prvih dveh kanalih italijanske državne televizijske mreže RAI.

After learning of the establishment of a Faculty of Sociology in Trento in 1962, he abandoned his engineering studies and enrolled in this faculty. He graduated in 1968 with a thesis on ethnic minorities. During his university period he created a city film forum and wrote for various newspapers, including the daily newspaper "L'Adige", with correspondences from various film festivals. He also edited a television criticism column, dedicated to the two RAI channels of the time.

Mesta Darka Bratine

Darko's cities

Galerija

Gallery

scroll

down