Strasti | Passions

Cineforum 69: Desert people, man's research

Cineforum69: Desert People, iskanje človeka

Torino 01 . 11 . 1967

POVZETEK | EXCERPT

eng

"We clearly refer to cinema as a research tool, as a means of investigation for the knowledge and documentation of certain social and cultural contexts, as a complement or as a replacement for the various analysis techniques used by the social science methodology (...) "

- Cineforum, magazine of film studies

slo

"Kinematografijo očitno označujemo kot raziskovalno orodje, kot preiskovalno sredstvo za poznavanje in dokumentiranje določenih družbenih in kulturnih kontekstov, kot dopolnilo ali kot nadomestek za različne tehnike analize, ki jih uporablja metodologija družboslovja (...)"

- Cineforum, revija filmskih študij

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
From Thursday, in Gorizia, the 7th Film Video Monitor with films and tv from independent Slovenia

V Gorici od četrtka 7. Film Video Monitor s filmi in televizijo neodvisne Slovenije

From Thursday, in Gorizia, the 7th Film Video Monitor with films and tv from independent Slovenia

Gorizia 10 . 03 . 1992
The Amidei film survey is to become a festival

Filmski pregled Amidei postaja festival

The Amidei film survey is to become a festival

Gorizia 05 . 08 . 1992