vizije | Visions

Bratina to Agnelli: ‘rethink’ the border?”

Bratina Agnellijevi: «premisliti» mejo?

Gorizia 07 . 05 . 1995

POVZETEK | EXCERPT

eng

The senator: an intense activity. Nominated secretary of the Council of Affairs of the european communities, he has made a report for one of its meetings, to which a debate has also followed about the expansion of the EU in new central-european states. Other contributions in the courtroom were: the meeting with minister Agnelli on the situation of the frontier area of Gorizia, the approval of the motion about the former Yugoslavian states presented by sen. Bratina (Progressive federative Group).

- Il Piccolo

slo

Senator dela zelo intenzivno. Po imenovanju za tajnika Odbora za evropske zadeve, je za eno od sej pripravil poročilo, na osnovi katerega se je razvila razprava tudi o širjenju Evropske unije na nove srednjeevropske države. Druga poročila je imel v senatni zbornici,  z zunanjo ministrico je imel sestanek, na katerem jo je seznanil s položajem na goriškem mejnem območju, odobren je bil njegov prispevek o nekdanji Jugoslaviji (kot člana Federativne progresistične skupine).

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
The left democratic party summons in Gorizia the left

PDS vabi v Gorico levičarske stranke “Jugoslavije”

The left democratic party summons in Gorizia the left "Yugoslav" parties

Gorizia 31 . 05 . 1993
The confirmation of progressive forces can give Gorizia a new perspective

Uveljavitev naprednih sil lahko ponudi Gorici novo perspektivo

The confirmation of progressive forces can give Gorizia a new perspective

Gorizia 26 . 03 . 1994