Akcije | Actions

Sen. Bratina opozoril na premajhno občutljivost do vprašanja jezika in manjšin

Senator Bratina pointed out the insufficient sensitivity to the issues of language and minorities

Roma 24 . 02 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

slo

Slovenski senator je opozoril, da o vprašanih jezika in narodnosti ni mogoče govoriti abstraktno, ampak ju je treba postaviti v okviru, v katerem sta se razvila.
- Primorski dnevnik

eng

The Slovenian senator warned that the language and nationality questioned could not be discussed in the abstract, but should be placed within the context in which they developed.
- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Epochal changes and the new role of minorities

Epohalne spremembe in nova vloga manjšin

Epochal changes and the new role of minorities

Gorizia 14 . 11 . 1992
Bratina:

Bratina: “V sedanji fazi smo za manjšino dosegli največ”

Bratina: "In this phase we reached the best for the minority"

Gorizia 06 . 08 . 1993