Akcije | Actions

Bratina moving against the tide of the PDS’ guidelines

Bratina v nasprotju s smernicami PDS

Roma 12 . 11 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

In contrast with the position of his party, the PDS, Bratina has voted in favour of voting rights for Italians abroad. The bill will be passed on to the Chamber.

- il Piccolo

slo

V nasprotju z usmeritvijo svoje stranke, PDS, je Bratina glasoval za dodelitev volilne pravice Italijanom v tujini. Osnutek zakona je bil odobren v poslanski zbornici.

- il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina: adversities encourage me

Bratina: ovire me spodbujajo

Bratina: adversities encourage me

Gorizia 18 . 04 . 1994
The Bratina - shock

Bratina šok

The Bratina - shock

Gorizia 09 . 04 . 1992