vizije | Visions

Bratina: adversities encourage me

Bratina: ovire me spodbujajo

Gorizia 18 . 04 . 1994

POVZETEK | EXCERPT

eng

A profile of Darko Bratina: degree title, profession, declared revenue, marital status, last read book, most loved film and other details.

The most important teaching he has received: to transform adversity into opportunity.

- Il Piccolo

slo

Predstavitev Darka Bratine: študijski naslovi, poklic, prijavljeni dohodki, civilno stanje, zadnja prebrana knjiga, najbolj priljubljeni film in druge podrobnosti.

Najpomembnejše učenje, ki ga je prejel: preoblikovanje stiske v priložnost.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
This is senator Darko Bratina

Predstavljamo senatorja Darka Bratino

This is senator Darko Bratina

Gorizia 08 . 04 . 1992
The 1997–2007 heirs

1997 – 2007 dediči

The 1997–2007 heirs

Gorizia 23 . 09 . 2007