Bill n.893:
Actions to support the locations where military-related productive activities have decreased

Zakonski osnutek št. 893:
Ukrepi za pomoč območjem, kjer se krčijo proizvodne dejavnosti vojaške narave

Roma 14 . 01 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

From the immediate point of view, the most important specific instrument for a reconversion policy is the introduction in Italy of legislation that favors the diversification and the transition from military to civil production, promoting and supporting the improvement of the material situation and the socio-economic situation of the Regions subject to the reduction of military production activities.

slo

V tem trenutku je najpomembnejše specifično sredstvo za gospodarsko preusmerjanje v naši državi uvedba odločitev, ki bi sprožile diverzifikacijo in prehod z vojaške na civilno proizvodnjo, s spodbudami in materialno podporo družbeno-gospodarski strukturi dežel, v katerih se krčijo proizvodne dejavnosti vojaške narave.

Contextualisation

Scroll to read