Bill n.1102:
Safeguard for italian lutherie production of bowed instruments

Zakonski osnutek št.1102:
Zaščita godal italijanske proizvodnje

Roma 24 . 03 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

The aim of this bill is to [...] address the second aspect of the problem: that of product protection. [...] provide for the right for any violin maker, regularly registered in the Chamber of Commerce, to obtain a «Certificate of Authenticity» for each work that leaves his shop.

slo

Cilj tega zakonskega osnutka je […] sproprijeti se z drugim vidikom tega problema: z zaščito izdelka. […] predvideti pravico za vsakega obrtnega izdelovalca godal, ki je redno vpisan v trgovinsko zbornico, da prejme «Potrdilo o avtentičnosti» za vsako godalo, ki ga izdela v svoji delavnici. […]

Contextualisation

Scroll to read