94° public session - Shorthand report:
Inquiry n. 3-00356

94. javno zasedanje – Stenografski povzetek:
Vprašanje št. 3-00356

Roma 12 . 01 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

[...] the questioners ask to know: a) what is the judgment of the Italian Government on the situation in the Persian Gulf area and what initiatives it has taken and intends to take to help avert the resumption of hostilities and to safeguard, in any case, a role autonomous of Italy [...].

slo

[…] vprašujoči želimo vedeti: a) kaj meni italijanska vlada o razmerah v Perzijskem zalivu in katere pobude je sprejela ali namerava sprejeti za preprečenje ponovitve konflikta in za zaščito avtonomne vloge Italije […].

Contextualisation

Scroll to read