67° public session:
Inquiry about the Treaty of Osimo

67. javno zasedanje – Stenografski povzetek:
Vprašanja o Osimskem sporazumu

Roma 12 . 11 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

Regarding the borders, or leave them in their current configuration, and then with appropriate policies of cooperation and integration you try to cancel them in fact, offering opportunities to people who live there, or sooner or later you end up with shoot.

slo

Kar zadeva meje, ali jih pustimo, kjer so in jih z ustreznimi politikami za sodelovanje in integracijo skušamo ostraniti za vedno, z odpiranjem možnosti za lokalno prebivalstvo, ali pa se bo prej ali slej vse končalo s streljanjem.

Contextualisation

Scroll to read