66° public session - Shorthand report:
Inquiry n. 3-00293

66. javno zasedanje – Stenografski povzetek:
Vprašanje št. 3-00293

Roma 11 . 11 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

[...] more than a revision of the Treaty of Osimo it would be desirable to start negotiations between the Italian Republic and the Republic of Slovenia to conclude new treaties in order to develop positively and with a European spirit indispensable and binding forms of cooperation and economic-social integration [...].

slo

[…] bolj kot revizijo Osimskega sporazuma, bi potrebovali pogajanja med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo za sklenitev novih sporazumov v evropskem duhu za nujne oblike sodelovanja in gospodarsko-družbene integracije […].

Contextualisation

Scroll to read