vizije | Visions

1997 – 2007 dediči

The 1997–2007 heirs

Gorizia 23 . 09 . 2007

POVZETEK | EXCERPT

slo

Kdo se danes ima za njegovega dediča, kdo to zares je in kdo ni več?
"Dediči Darka Bratine smo nazadnje vsi, ki nekaj damo na svoj jezik, ki stavimo na sožitje in Evropo, ki z užitkom teptamo mejo."

- Primorski dnevnik

eng

Who today considers themselves his heir, who actually is his heir and who no longer is?

"Heirs of Darko Bratina in the end, we are all those who take care of our language, who fight for coexistence and Europe and trample the border with pleasure."

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
This is senator Darko Bratina

Predstavljamo senatorja Darka Bratino

This is senator Darko Bratina

Gorizia 08 . 04 . 1992
The last visionary of our space

Zadnji vizionar našega prostora

The last visionary of our space

Gorizia 23 . 09 . 2017

scroll

down