134° public session - shorthand report:
Inquiry with written answer request n.4-02852

134. javno zasedanje – Stenografski povzetek:
Vprašanje s prošnjo po pisnem odgovoru št. 4-02852

Roma 24 . 03 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

[...] to practice a tariff policy that reduces the cost of tickets for Lampedusa and favors a resumption of the tourist flow compared to the last two or three years.

slo

[…] izvajati tarifno/davčno politiko, ki bi zmanjševala stroške vozovnic za Lampeduso in spodbujala obnavljanje turističnega toka v primerjavi z zadnjima dvema-trem letoma. (st.92)

Contextualisation

Scroll to read