13° public session - Shorthand report:
Conversion into law of decree-law 6 June 1991, n. 305

13. javno zasedanje - Stenografski povzetek:
Pretvorba zakonodajnega odloka pt. 305 z dne 6. junija 1991 v zakon

Roma 08 . 07 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

Urgent actions regarding the situation in the Republics of Serbia and Montenegro. [...] I would like to stress on our part the intention to contribute, for all that is possible, to remove resources in particular from illegal and clandestine trade in arms and also to take away the possibility of any international political pretexts [...].

slo

Nujni ukrepi v zvezi s položajem v Republiki Srbiji in Črni gori […] želim izpostaviti naš namen, da prispevamo, kolikor je mogoče, k preprečevanju nezakonite in tajne prodaje orožja in k odpravi možnosti morebitnih političnih izgovorov na mednarodni ravni […]

Contextualisation

Scroll to read