120° public session - shorthand report:
Inquiry with written answer request n. 4-02586

120. javno zasedanje – Stenografski povzetek:
Vprašanje s prošnjo po pisnem odgovoru št. 4-02586

Roma 04 . 03 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

[...] if the Italian government does not consider it urgent to intervene in order to respect the peace agreements: by exerting international pressure on neighboring countries to respect the UN Security Council resolution on Cambodia in every respect.

slo

[…] ali italijanska vlada ne ocenjuje, da mora nujno ukrepati za upoštevanje mirovnih dogovorov: z mednarodnim pritiskom na sosednje države, da bodo v vseh pogledih spoštovale resolucijo Varnostnega sveta OZN o Kambodži.

Contextualisation

Scroll to read