105° public session - shorthand report:
Inquiry with written answer request n. 4-02666

105. javno zasednje – Steografski povzetek:
Vprašanje s prošnjo po pisnem odgovoru št. 4-02666

Roma 08 . 02 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

[...] to direct provisions to the supervisors so that, during the current school year, a week of studies within the lower and upper secondary schools dedicated to the re-enactment of the events occurred in 1943 [...].

slo

[…] poslati šolskim nadzornikom navodilo, naj med tekočim šolskim letom v nižjih in višjih srednjih šolah uvedejo študijski teden o dogodkih iz leta 1943 […].

Contextualisation

Scroll to read