Akcije | Azioni

Delegacijo italijanskega parlamenta bo vodil Darko Bratina

La delegazione del parlamento italiano sarà condotta da Darko Bratina

Trieste 04 . 08 . 1995

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Goriški senator Darko Bratina je bil včeraj imenovan za predsednika italijanske delegacije v okviru Srednjeevropske pobude (bivša Pentagonala), ki poleg Italije združuje Slovenijo, Hrvaško, Bosno, Makedonijo, Češko, Slovaško, Madžarsko, Avstrijo in Poljsko.

- Primorski dnevnik

ita

Il senatore goriziano Darko Bratina è stato nominato ieri presidente della delegazione italiana nell’ambito dell’Iniziativa Centroeuropea (ex Pentagonale), che oltre all’Italia riunisce la Slovenia, la Croazia, la Bosnia, la Macedonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, l’Austria e la Polonia.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Ecco il senatore Darko Bratina

Predstavljamo senatorja Darka Bratino

Ecco il senatore Darko Bratina

Gorizia 08 . 04 . 1992
Il PDS goriziano conferma la candidatura di Darko Bratina alle elezioni per il Senato

Goriška DSL potrdila kandidaturo Darka Bratine na volitvah za senat

Il PDS goriziano conferma la candidatura di Darko Bratina alle elezioni per il Senato

Gorizia 31 . 01 . 1992