AzioniCooperazione | Sodelovanje

Delegacijo italijanskega parlamenta bo vodil Darko Bratina

La delegazione del parlamento italiano sarà condotta da Darko Bratina

Trieste 01/01/1970

Estratto dell'articolo

slo

Goriški senator Darko Bratina je bil včeraj imenovan za predsednika italijanske delegacije v okviru Srednjeevropske pobude (bivša Pentagonala), ki poleg Italije združuje Slovenijo, Hrvaško, Bosno, Makedonijo, Češko, Slovaško, Madžarsko, Avstrijo in Poljsko.

ita

Il senatore goriziano Darko Bratina è stato nominato ieri presidente della delegazione italiana nell’ambite dell’Iniziativa Centroeuropea (ex Pentagonale), che oltre all’Italia riunisce la Slovenia, la Croazia, la Bosnia, la Macedonia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, l’Austria e la Polonia.

Primorski dnevnik

Scarica il PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere

Title Placeholder very long long

Text placeholder text placeholder text placeholder

Click & Hold