Rim

(33)

Roma

Rim je nedvomno zaznamoval Bratinovo politično delovanje. Leta 1992 je bil namreč izvoljen za senatorja na listi Demokratske stranke levice (Partito democratico di sinistra - PDS). Zatem je bil leta 1994 ponovno izvoljen na listi Progresistov, leta 1996 pa na listi Oljke. V času svojega delovanja v italijanskem parlamentu je bil Bratina član odbora za zunanjo politiko v senatu, član italijanske delegacije v Svetu Evrope in član italijanske delegacije v skupščini Zahodnoevropske unije.

La consacrazione dell'impegno politico-istituzionale di Darko Bratina passa per la Capitale. Nel 1992 viene eletto Senatore della Repubblica con il PDS. È nuovamente eletto nel 1994 nella lista dei Progressisti e nel 1996 con l'Ulivo. Tra i vari incarichi parlamentari, Bratina è stato membro della Commissione Esteri del Senato, della Delegazione italiana al Consiglio d’Europa e della Delegazione italiana all’Assemblea dell’UEO.

Naslov / TitoloKraj / LuogoDatum / Data

Mesta Darka Bratine

Le città di Darko Bratina

Galerija

Galleria

scroll

down