Gorica

(72)

Gorizia

Gorica je rojstni kraj Darka Bratine. Tu se je rodil leta 1942. To mesto je Bratina nosil v srcu, saj so tu živeli njegovi dragi. V tem mestu je tudi obiskoval slovensko osnovno in srednjo šolo, nato pa znanstveni licej. Leta 1976 se je vrnil v svoj rojstni kraj in tu ustanovil filmski krožek Kinoatelje ter društvo Sergio Amidei, ki podeljuje istoimensko nagrado. Zelo se je zavzemal za odprtje podružnice tržaške univerze v Gorici. Njegov načrt se je uresničil leta 1990 z odprtjem Fakultete za mednarodne odnose in diplomatske vede. Leta 1992 je bil izvoljen za senatorja v goriškem okrožju in tako postal prvi slovenski goriški senator.

Gorizia per Darko Bratina è la città di nascita (1942), il luogo del cuore e degli affetti. Nel capoluogo isontino frequenta le scuole dell'obbligo slovene e il liceo scientifico. Qui torna a vivere nel 1976, fonda il Kinoatelje e il Premio Sergio Amidei. In seguito si batte per aprire, nel 1990, una sede universitaria a Gorizia: la Facoltà di Scienze Internazionali e Diplomatiche. Nel 1992 viene eletto nella circoscrizione goriziana diventando il primo senatore goriziano sloveno.

Naslov / TitoloKraj / LuogoDatum / Data

Mesta Darka Bratine

Le città di Darko Bratina

Galerija

Galleria

scroll

down