odprtiATELJEaperto

EVENTI, SEMINARI & LABORATORI DEDICATI ALL’EREDITÀ DI DARKO

Odprti Atelje ponuja priložnosti za razpravo in premislek o vizijah, družbeno angažiranih premisah in miselnih odtenkih, s katerimi je Bratina močno in na več področjih vplival na naš širši čezmejni prostor. S snovanjem razvojnih projektov in dogodkov, seminarjev ter vzgojno izobraževalnih vsebin pa želi širši javnosti predstavljati bogastvo kulturne dediščine tega prostora in aktualne izzive novih generacij.

L'Atelje aperto vuole essere uno spazio di raccolta e ripensamento delle visioni che hanno contraddistinto Darko Bratina nei diversi contesti nei quali ha operato su tutto il territorio trasfrontaliero. I progetti, seminari, laboratori e proiezioni qui raccolti, sono stati pensati per avvicinare un ampio pubblico alla ricchezza dell'eredità culturale di questo territorio e alle iniziative che oggi vengono portate avanti dalle nuove generazioni.

Mesta Darka Bratine

Le città di Darko Bratina

scroll

down