Strasti | Passioni

9. Film Video Monitor

9. Film Video Monitor

Gorizia 17 . 04 . 1994

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Danes stojimo pred dvema Evropama, pred tisto, ki se nam ponuja s ponovnim uveljavljanjem projektov, ki jih je naše stoletje že nekajkrat zavrglo kot tragično propadle, in pred Evropo različnih identitet, med katerimi naj bi obstajal dialog, ki v vzajemnem spoštovanju in z željo po obojestranske spoznavanju in vrednotenju želijo uresničiti skupne načrte o sožitju in razvoju.

ita

Oggi siamo di fronte a due Europe, quella che ci si offre con l’affermazione di progetti che il nostro secolo ha rifiutato come tragicamente falliti, e quella delle diverse identità, tra le quali dovrebbe esistere il dialogo e che desiderano realizzare progetti comuni di convivenza e sviluppo nel rispetto reciproco e nel desiderio reciproco di conoscersi e valorizzarsi.

Scarica il PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere

scroll

down