62° seduta pubblica - Resoconto stenografico:
Discussione di mozioni sulla situazione economica dell'area di Trieste

62. javno zasedanje – Stenografski povzetek:
Razprava o resolucijah o gospodarskem položaju na Tržaškem

Trieste 29 . 10 . 1992

POVZETEK | ESTRATTO

ita

Dobbiamo quindi finalmente occuparci in modo serio di Trieste e dell'area orientale, inclusa Gorizia, dei problemi che in questo momento la città sta affrontando e del contraccolpo economico che rischia di subire se non otterrà quel minimo di garanzie che finora le erano fornite dalla zona franca. (p.55)

slo

Končno se moramo začeti resno ukvarjati s Trstom in vzhodnim območjem, vključno z Gorico, s problemi, s katerimi se mesto trenutno srečuje, in z gospodarskim protiudarcem, ki ga tvega, če ne bo prejelo vsaj minimalnih jamstev, ki jih je doslej imelo kot prostocarinsko območje.

Contestualizzazione

Scrolla per leggere