134° seduta pubblica - Resoconto stenografico:
Interrogazione con richiesta di risposta scritta n.4-02852

134. javno zasedanje – Stenografski povzetek - Vprašanje s prošnjo po pisnem odgovoru št. 4-02852

Roma 24 . 03 . 1993

POVZETEK | ESTRATTO

ita

[…] praticare una politica tariffaria che riduca il costo dei biglietti per Lampedusa e favorisca una ripresa del flusso turistico rispetto agli ultimi due-tre anni. (p.92)

slo

[…] izvajati tarifno/davčno politiko, ki bi zmanjševala stroške vozovnic za Lampeduso in spodbujala obnavljanje turističnega toka v primerjavi z zadnjima dvema-trem letoma. (st.92)

Contestualizzazione

Scrolla per leggere